Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu od sierpnia 2016 roku realizuje kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem ogólnym w ramach PO PŻ Podprogramu 2016 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2016 r. – czerwiec 2017 r.

Grupa osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

  • bezdomni
  • niepełnosprawni
  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)
  • pozostałe osoby odbiorców spełniające kryteria określone w pkt 11.

 

 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej.
 

Od 1 stycznia 2017 r. kryterium dochodowe zostało podwyższone do 200 % tj: 1268 PLN dla osoby samotnej i 1028 PLN dla każdej osoby w rodzinie

Prosimy zapoznać się z obowiązującymi załącznikami oraz objaśnieniem:

 

 

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracują z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.

OPS-y będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.

OPR-OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. Nr 5 część B. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem zał. Nr 5 część A przekazywane są do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy.

OPR-OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych.

FEAD 2014-2020 PODPROGRAM 2016 – LIMIT ROCZNY PRODUKTÓW NA OSOBĘ W OKRESIE OD SIERPNIA 2016 DO CZERWCA 2017

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W FORMIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH POWINNA BYĆ WYDAWANA OSOBOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM RÓWNOMIERNIE W TRAKCIE CAŁEGO OKRESU DYSTRYBUCJI W PODPROGRAMIE 2016

LP

Asortyment

Waga opakowania

Ilość sztuk dla 1 osoby przez 11 m-cy

Waga dla 1 osoby przez 11 m-cy

1

Makaron jajeczny

0,5kg

10

5kg

2

Ryż biały

1kg

5

5kg

3

Herbatniki

0,2kg

10

2kg

4

Mleko UHT

1l

9

9l

5

Ser podpuszczkowy dojrzewający

0,4kg

6

2,40kg

6

Groszek z marchewką

0,4kg

8

3,20kg

7

Fasola biała

0,4kg

8

3,20kg

8

Koncentrat pomidorowy

0,16kg

8

1,28kg

9

Powidła śliwkowe

0,3kg

4

1,20kg

10

Gulasz wieprzowy z warzywami

0,85kg

5

4,25kg

11

Filet z makreli w oleju

0,17kg

8

1,36kg

12

Szynka drobiowa

0,3kg

9

2,70kg

13

Cukier biały

1kg

4

4kg

14

Olej rzepakowy

1l

4

4l

15

Szynka wieprzowa

0,3

 

 

16

Pasztet

0,16

 

 

Suma

49,05

DEFINICJA PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ DLA ODBIORCY KOŃCOWEGO

Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016. Roczny limit pomocy żywnościowej wynosi 48,59 kg.

GRUPY TOWAROWE

ARTYKUŁY SKROBIOWE

Makaron jajeczny

Ryż biały

Herbatniki

ARTYKUŁY MLECZNE

Mleko UHT

Ser podpuszczkowy dojrzewający

ARTYKUŁY WARZYWNE I OWOCOWE

Groszek z marchewką

Koncentrat pomidorowy

Powidła śliwkowe

Fasola biała

ARTYKUŁY MIĘSNE

Gulasz wieprzowy z warzywami

Filet z makreli w oleju

Szynka drobiowa

TŁUSZCZE

Olej rzepakowy

Cukier biały

Czas trwania programu od sierpnia 2016 do czerwca 2017.

 

Punkty dystrybucji w Podprogramie 2016:
 
Magazyn, punkt wydawania żywnosci  37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18 prowadzi dystrybucję w Podprogramie 2016 w formie paczek dla mieszkańców
Miasta Przemyśla,  Gminy Orły, Gminy Fredropol, Gminy Miejskiej, Dynów.

Magazyn, punkt wydawania żywności  37-500 Jarosław  ul.Bandurskiego 1 prowadzi dystrybucję w podprogramie 2016 w formie paczek  dla mieszkańców :

 

Miasta Jarosławia, Miasta i i Gminy Sieniawa, Gminy Pawłosiów, Gminy Adamówka, Gminy Laszki, Gmny Roźwienica, Gminy Rokietnica, Gminy Chłopice, Gminy Wiązownica, Gminy Radymno.
 

Organizacje pozarządowe prowadzące dystrybucję w Podprogramie 2016 w formie paczek:

Stowarzyszenie  Gospodyń Wiejskich Huta Brzuska  150, 37-740 Bircza   

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Stara Bircza, ul.Rynek 8/1, 37-740 Bircza    

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich  Leszczawa Górna 18, 37-740 Bircza   

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich  Brzeżawa 35, 37-751 Żohatyn     

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Kużmina, 37-740 Bircza   

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Lipa , 37-740 Bircza

Stowarzyszenie Miejscowości Nienadowa 369 A , 37-750 Dubiecko

Stowarzyszenie "Rozborzanie", Rozbórz Długi 30, 37-560 Pruchnik 

 

Ponadto dystrybucję w Podprogramie 2016 w formie paczek prowadzą samodzielnie Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej:

Żurawica ul.Marcina Króla 3, 37-710 Żurawica

Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 

Krzywcza, 37-755 Krzywcza, pow.ziemski przemyski

 

Krasiczyn 177, 37-741 Krasiczyn
 

Dystrybucja w Podprogramie 2016 w formie posiłków prowadzą:

Stowarzyszenie "Pomagamy bedącym  w potrzebie",  Kotów 11, 37-740 Bircza

Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oratorium Zgromadzenie Sióstr Św.Michała Archanioła 37-700 Przemyśl, ul.Basztowa 15

Schronisko Dla Bezdomnych w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul.Sanowa 11

Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im.Św.Brata Alberta ul.Marszałka Ferdynanda Foscha 12

Caritas Dom Matki I Dziecka Archidiecezji Przemyskiej 37-700 Przemyśl, ul.Prądzyńskiego 8

Parafia RzymskoKatolicka p.w.NMP Nieustającej Pomocy ul.Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl 

 

 
Działania towarzyszące:

Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Maja na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych. Kuchmistrzów, dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania art. spoz.,

warsztaty dietetyczne i dot. zdrowego żywienia,

programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacyjne (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodzin, w tym darów żywnościowych).

 

Harmonogram działań towarzyszących:

 

 

Maj