Podsumowanie Programu Operacyjnego POPŻ 2014-2020, Podprogram 2017
 

 

W Podprogramie 2017 ZO PKPS w Przemyślu rozdysponował 1524 ton żywności, pomocą  objęto 26988 osób, wydano 118684 paczek wydano 121 posiłków.
W 308 przeprowadzonych działaniach towarzyszących w formie Warsztatów Kulinarnych, Dietetycznych dotyczących zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, Programach Edukacyjnych - wzięło udział 6238 osób.

 


Okres realizacji Podprogramu 2017
od 08.2017 r. do 06.2018 r.

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2017:

wrzesień/październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
  

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,  których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268  PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla każdej osoby w rodzinie.
 

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.
 

Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.
 

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:
 

Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum  kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2017 .


Zestaw artykułów spożywczych obejmuje:
 

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Liczba opakowań na osobę Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l) Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)
   1. Makaron jajeczny         9   0,5          4,5
   2. Ryż biały         4   1          4
   3. Herbatniki maślane         3   0,2          0,6
   4. Mleko UHT         7   1            7
   5. Ser podpuszczkowy dojrzewający  

 

        6

 

 

  0,4

 

 

         2,4

   6. Groszek z marchewką       10   0,4          4
   7. Fasola biała       10   0,4          4
   8. Koncentrat pomidorowy       11   0,16          1,76
   9. Powidła śliwkowe         5   0,3          1,5
 10. Gulasz  wieprzowy z warzywami          2  

 

   0,85

 

 

 

         1,7

 

 11. Filet z makreli w oleju       10   0,17          1,7
 12. Szynka drobiowa       10   0,3          3
 13. Cukier biały         4   1          4
 14. Olej rzepakowy         4   1          4
 15. Buraczki wiórki         3   0,35          1,05
 16. Makaron kukurydziany bezglutenowy  

 

        1

 

 

  0,5

 

 

         0,5

 17. Kasza gryczana         4   0,5          2
 18. Szynka wieprzowa mielona         7   0,3          2,1
 19. Pasztet         4   016          0,64
 20. Miód         1   0,4          0,4
 21. Kabanosy         3   0,12          0,36
  Suma            51,21       

 

Punkty dystrybucji w Podprogramie 2017:

Magazyn, punkt wydawania żywności  37-700 Przemyśl, ul. Monte  Cassino 18 prowadzi dystrybucję w formie paczek dla mieszkańców:

Miasta Przemyśla,  Gminy Orły, Gminy Fredropol, Gminy  Krasiczyn.
 

Magazyn, punkt wydawania żywności  37-500 Jarosław  ul. Bandurskiego 1 prowadzi dystrybucję w Podprogramie 2017 w formie paczek  dla mieszkańców:

Miasta Jarosławia, Miasta  i  Gminy Sieniawa, Gminy Jarosław, Gminy Pawłosiów, Gminy Adamówka, Gminy Laszki, Gminy Roźwienica, Gminy Rokietnica, Gminy Chłopice, Gminy Wiązownica, Gminy Radymno, Gminy Pruchnik.
 

Organizacje pozarządowe prowadzące dystrybucję w formie paczek:
 

Stowarzyszenie  Gospodyń Wiejskich Huta Brzuska  150, 37-740 Bircza.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Stara Bircza, ul. Rynek 8/1, 37-740 Bircza.   

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich  Leszczawa Górna 18, 37-740 Bircza. 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich  Brzeźawa 35, 37-751 Żohatyn. 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Kuźmina, 37-740 Bircza.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Lipa , 37-740 Bircza.

 

Ponadto dystrybucję w Podprogramie 2017 w formie paczek prowadzą samodzielnie Ośrodki Pomocy Społecznej:
 

GOPS Żurawica ul. Marcina Króla 3, 37-710 Żurawica.

GOPS Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski.

MOPS Lubaczów ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów.

GOPS Lubaczów ul. Jasna  1, 37-600 Lubaczów.

MOPS Radymno ul. Lwowska 20,  37-550 Radymno. 
 

Dystrybucję w Podprogramie 2017 w formie posiłków prowadzą:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ODDZIAŁ OKRĘGOWY 37-700 Przemyśl, Pl .Dominikański 3.

Stowarzyszenie "Pomagamy będącym  w potrzebie",  Kotów 11, 37-740 Bircza.

Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium” Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła 37-700 Przemyśl, ul. Basztowa 15.

Schronisko Dla Bezdomnych w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Sanowa 11.

Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata  Alberta  ul. Marszałka Ferdynanda  Foscha 12.

Caritas Dom Matki I Dziecka Archidiecezji Przemyskiej 37-700 Przemyśl, ul. Prądzyńskiego 8.

Parafia Rzymsko Katolicka p.w.NMP Nieustającej Pomocy ul. Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl.

 
Działania towarzyszące:

Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania art. spożywczych

warsztaty dietetyczne i dot. zdrowego żywienia,

programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,

warsztaty edukacyjne (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodzin, w tym darów żywnościowych).

 

 

 

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

W programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016  ZO Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu rozdysponował  w formie paczek i posiłków 1451   ton żywności, wydano  64 734   paczek 

W  191 działaniach towarzyszących  / tj. warsztatach kulinarnych, warsztatach dietetycznych dotyczących zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, programach edukacyjnych wzięło udział  3276 osób.