Podsumowanie Podprogramu 2018 – efekty

1. Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie m-c wrzesień 2018 – m-c czerwiec 2019.
 
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze warzywne i owocowe ( groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe ) skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane) mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający) mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju ) cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy) tłuszcze (olej rzepakowy) dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Współpracowaliśmy z 21 organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu woj. podkarpackiego.

4. Pomoc żywnościowa trafiła do 263 720 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu woj. podkarpackiego
5. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 1 407,4212 ton żywności 123 890 paczek 273 posiłków.
 
6. W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 220 warsztatów, w których wzięły udział 4 216 osoby

7. Rodzaje warsztatów:
Kulinarne 98 dla 1906 uczestników
Warsztaty dietetyczne 108 dla 2033 uczestników
Programy Edukacyjne 14 dla 277 uczestników

Okres realizacji Podprogramu 2018 
od 08.2018 r. do 06.2019 r.
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2018:

październik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj


  

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1.028 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

od 1.10.2018 r.:

1.402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

1.056 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Podane kwoty są masymalne a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznanej pomocy w postaci paczki lub posiłku.

Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.
 

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.
 

Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.
 

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:
 

Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego - zgodnie z wytycznymi IZ z 10 kwietnia 2018 r.: Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2018.


Zestaw artykułów spożywczych obejmuje:
 

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

1.

Makaron jajeczny

9

0,5

4,5

2.

Ryż biały

3

1

3

3.

Herbatniki maślane

4

0,2

0,8

4.

Mleko UHT

7

1

7

5.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

6

0,4

2,4

6.

Groszek z marchewką

9

0,4

3,6

7.

Fasola biała

9

0,4

3,6

8.

Koncentrat pomidorowy

10

0,16

1,6

9.

Powidła śliwkowe

6

0,3

1,8

10.

Gołąbki w sosie pomidorowym

2

0,8

1,6

11.

Filet z makreli w oleju

10

0,17

1,7

12.

Szynka drobiowa

10

0,3

3

13.

Cukier biały

4

1

4

14.

Olej rzepakowy

4

1

4

15.

Buraczki wiórki

3

0,35

1,05

16.

Makaron kukurydziany bezglutenowy


1

 

0,5

 

0,5

17.

Kasza gryczana

3

0,5

1,5

18.

Szynka wieprzowa mielona

7

0,3

2,1

19.

Pasztet wieprzowy

4

16

0,64

20.

Miód

1

0,4

0,4

21.

Kabanosy wieprzowe

1

0,12

0,36

 

Suma

115 opakowań

-

49,15Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2018 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarujacej jak i dla osoby w rodzinie jednakowo. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych będzie wydawana osobom najbardziej potrzebującym sukcesywnie w trakcie działania całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2018, tzn. od sierpnia 2018 r. - czerwca 2018 r.

Jak można wykorzystać te produkty?

Dobre podpowiedzi (proste przepisy) potrawa i dań, w których można wykorzystać produkty z paczki określone w powyższym zestawie, można znaleźć w poniższej broszurze:

PACZKA ŻYWNOŚCI I MOŻLIWOŚCI
 

Punkty dystrybucji w Podprogramie 2018:

Magazyn, punkt wydawania żywności  37-700 Przemyśl, ul. Monte  Cassino 18 prowadzi dystrybucję w formie paczek dla mieszkańców:

Miasta Przemyśla,  Gminy Orły, Gminy Fredropol, Gminy  Krasiczyn.
 

Magazyn, punkt wydawania żywności  37-500 Jarosław  ul. Bandurskiego 1 prowadzi dystrybucję w Podprogramie 2017 w formie paczek  dla mieszkańców:

Miasta Jarosławia, Miasta  i  Gminy Sieniawa, Gminy Jarosław, Gminy Pawłosiów, Gminy Adamówka, Gminy Laszki, Gminy Roźwienica, Gminy Rokietnica, Gminy Chłopice, Gminy Wiązownica, Gminy Radymno, Gminy Pruchnik.
 

Organizacje pozarządowe prowadzące dystrybucję w formie paczek:
 

Stowarzyszenie  Gospodyń Wiejskich Huta Brzuska  150, 37-740 Bircza.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Stara Bircza, ul. Rynek 8/1, 37-740 Bircza.   

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich  Leszczawa Górna 18, 37-740 Bircza. 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich  Brzeźawa 35, 37-751 Żohatyn. 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Kuźmina, 37-740 Bircza.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Lipa, 37-740 Bircza.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra Grzęska 53, 37-200 Przeworsk.
 

Ponadto dystrybucję w Podprogramie 2018 w formie paczek prowadzą samodzielnie Ośrodki Pomocy Społecznej:
 

GOPS Żurawica ul. Marcina Króla 3, 37-710 Żurawica.

GOPS Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski.

GOPS Horyniec Zdrój ul. Jana Sobieskiego 2B, 37-620 Horyniec Zdrój.

GOPS Wielkie Oczy ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

GOPS Stary Dzików ul. gen. Tadeusza Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików.

MOPS Lubaczów ul.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów.

GOPS Lubaczów ul. Jasna  1, 37-600 Lubaczów.

MOPS Radymno ul. Lwowska 20,  37-550 Radymno.
 
 

Dystrybucję w Podprogramie 2018 w formie posiłków prowadzą:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ODDZIAŁ OKRĘGOWY 37-700 Przemyśl, Pl. Dominikański 3.

Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium” Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła 37-700 Przemyśl, ul. Basztowa 15.

Schronisko Dla Bezdomnych w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Sanowa 11.

Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata  Alberta w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Marszałka Ferdynanda Focha 12.

Caritas Dom Matki I Dziecka Archidiecezji Przemyskiej 37-700 Przemyśl, ul. Prądzyńskiego 8.

Parafia Rzymsko Katolicka p.w.NMP Nieustającej Pomocy ul. Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl.
 

 
Działania towarzyszące:

Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania art. spożywczych

- warsztaty dietetyczne i dot. zdrowego żywienia,

- programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,

- warsztaty edukacyjne (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodzin, w tym darów żywnościowych).