Podsumowanie Podprogramu 2019 - efekty
 

1. Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w Podprogramie 2019, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń-wrzesień 2020.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze 

- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy)
- skrobiowe  (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane)

- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający)

- mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju)

- cukier  (cukier biały)

- tłuszcze  (olej rzepakowy)

- dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym)

3. Współpracowaliśmy z 16 organizacjami Partnerskimi Lokalnymi

z terenu woj. podkarpackiego.
 

4. Pomoc żywnościowa trafiła do 21303 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu woj. podkarpackiego.
 

5. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 1 555,3544 ton żywności w tym: 98.068 paczek i 243 posiłków.
 

6. W ramach Podprogramu 2019 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 128 warsztatów, w których wzięło udział 2201 osób.
 

7. Rodzaje warsztatów:

Kulinarne 35 dla 702 uczestników

Warsztaty dietetyczne 89 dla 1438 uczestników

Programy Edukacyjne 2 dla 43 uczestników

Działania o charakterze zbiorowym 2 dla 18 uczestników


Okres realizacji Podprogramu 2019 
od 01.2020 r. do 30.09.2020 r.Działania towarzyszące w ramach POPŻ Podprogram 2019:

styczeń

luty

marzec

czerwiec

 

lipiec
 

sierpień
 

wrzesień
 

W związku z sytuacją spowodowaną zagrożeniem  epidemicznym z powodu  rozprzestrzeniania się  koronawirusa SARS - COv-2,
w oparciu o zalecenia Instytucji Zrządzającej /MRP i PS/ wstrzymujemy realizację działań towarzyszących.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej  i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej*, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla jednej (każdej) osoby w rodzinie.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2019. 

Zestaw na Podprogram 2019 artykułów spożywczych obejmuje:

 

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

   1.

Groszek z marchewką

8

0,4

3,2 kg

   2.

Fasola biała

8

0,4

3,2 kg

   3.

Koncentrat pomidorowy

7

0,16

1,12 kg

   4.

Buraczki wiórki

3

0,35

1,05 kg

   5.

Powidła śliwkowe

6

0,3

1,8 kg

6.

Sok jabłkowy klarowny

4

1

4 l

   7.

Makaron jajeczny

9

0,5

4,5 kg

   8.

Makaron kukurydziany bezglutenowy

2

0,5

1 kg

   9.

Ryż biały

3

1

3 kg

 10.

Kasza gryczana

3

0,5

1,5 kg

 11.

Herbatniki maślane

4

0,2

0,8 kg

 12.

Mleko UHT

7

1

7 l

 13.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

5

0,4

2 kg

 14.

Szynka drobiowa

9

0,3

2,7 kg

 15.

Pasztet wieprzowy

3

0,16

0,48 kg

 16.

Filet z makreli w oleju

9

0,17

1,53 kg

 17.

Cukier biały

4

1

4 kg

 18.

Olej rzepakowy

4

1

4 l

 19.

Gołąbki w sosie pomidorowym

2

0,85

1,7 kg

 

Suma

100 opakowań

 

48,58 kg


Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych lub posiłków jest wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019 – nie można jednorazowo odebrać całego zestawu.


UWAGA: za wydawane paczki żywnościowe lub posiłki nie pobiera się żadnych opłat!!!
 

Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności  i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

- programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),

- inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.
 

UWAGA: w warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub placówce PKPS.

 

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058).

Jak można wykorzystać te produkty?

Dobre podpowiedzi (proste przepisy) potrawa i dań, w których można wykorzystać produkty z paczki określone w powyższym zestawie, można znaleźć w poniższej broszurze:


PACZKA ŻYWNOŚCI I MOŻLIWOŚCI
 

Punkty dystrybucji w Podprogramie 2019:

Magazyn, punkt wydawania żywności  37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18 prowadzi dystrybucję w formie paczek dla mieszkańców:

Miasta Przemyśla, Gminy Orły, Gminy Fredropol, Gminy  Krasiczyn.

Magazyn, punkt wydawania żywności 37-500 Jarosław ul. Pruchnicka 5 prowadzi dystrybucję w Podprogramie 2019 w formie paczek dla mieszkańców:

Miasta Jarosławia, Miasta i Gminy Sieniawa, Gminy Jarosław, Gminy Pawłosiów, Gminy Adamówka, Gminy Laszki, Gminy Roźwienica, Gminy Rokietnica, Gminy Chłopice, Gminy Wiązownica, Gminy Radymno, Gminy Pruchnik.
 

Organizacje pozarządowe prowadzące dystrybucję w formie paczek:
 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Huta Brzuska 150, 37-740 Bircza.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Stara Bircza, ul. Rynek 8/1, 37-740 Bircza.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Leszczawa Górna 18, 37-740 Bircza.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Brzeźawa 35, 37-751 Żohatyn.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Kuźmina, 37-740 Bircza.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra Grzęska 53, 37-200 Przeworsk.
 

Ponadto dystrybucję w Podprogramie 2019 w formie paczek prowadzą samodzielnie Ośrodki Pomocy Społecznej:
 

GOPS Żurawica ul. Marcina Króla 3, 37-710 Żurawica.

GOPS Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski.

GOPS Horyniec Zdrój ul. Jana Sobieskiego 2B, 37-620 Horyniec Zdrój.

GOPS Wielkie Oczy ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy.

GOPS Stary Dzików ul. gen. Tadeusza Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików.

GOPS Lubaczów ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

MOPS Lubaczów ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów.

MOPS Radymno ul. Lwowska 20,  37-550 Radymno.

  

Dystrybucję w Podprogramie 2019 w formie posiłków prowadzą:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ODDZIAŁ OKRĘGOWY 37-700 Przemyśl, Pl. Dominikański 3.

Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium” Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła 37-700 Przemyśl, ul. Basztowa 15.

Schronisko Dla Bezdomnych w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Sanowa 11.

Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata  Alberta w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Marszałka Ferdynanda Focha 12.

Caritas Dom Matki I Dziecka Archidiecezji Przemyskiej 37-700 Przemyśl, ul. Prądzyńskiego 8.

Parafia Rzymsko Katolicka p.w.NMP Nieustającej Pomocy ul. Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl.
 
Działania towarzyszące:
 

Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
 

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania art. spożywczych,
 

- warsztaty dietetyczne i dot. zdrowego żywienia,
 

- programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,
 

- warsztaty edukacyjne (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodzin, w tym darów żywnościowych).