PROGRAM OPERACYJNY

POMOĆ ŻYWNOŚCIOWA

2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.


PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
 

Działania towarzyszące Podprogram 2020:

październik
listopad
grudzień
styczeń

luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec


Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2020:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy
żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie listopad 2020 r. – sierpień 2021 r.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

- bezdomni,

- niepełnosprawni,

- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),

- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11 Wytycznych.

Kryteria, które muszą spełniać końcowi odbiorcy - KWALIFIKOWALNOŚĆ

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2020 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. nr 1508 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej to jest:

► 1 542,20 PLN dla osoby samotnej,

► 1 161,60 PLN dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2020 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez nasze placówki PKPS.

Zasady udzielania pomocy żywnościowej – DYSTRYBUCJA:

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka tj. co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydane jednorazowo, a wchodzące w skład zestawu w Podprogramie 2020.

Zestaw ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2020

łącznej ilości ok. 42,27 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe

• groszek z marchewką 3,20 kg,
• koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
• buraczki wiórki 1,40 kg,
• powidła śliwkowe 1,50 kg,
• mus jabłkowy 1,44 kg,
• fasolka po bretońsku 1,50 kg.

2) Artykuły skrobiowe

• makaron jajeczny świderki 5,00 kg,
• płatki owsiane 1,00 kg,
• ryż biały 2,00 kg,
• kasza jęczmienna 1,50 kg,
• herbatniki maślane 0,40 kg,

3) Artykuły mleczne

• mleko UHT 7 l,
• ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg,

4) Artykuły mięsne

• szynka drobiowa 2,40 kg,
• szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
• pasztet drobiowy 0,32 kg,
• filet z makreli w oleju 1,19 kg,

5) Cukier

• cukier biały 4,00 kg,
• miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg

6) Tłuszcze

• olej rzepakowy 4,00 l

Dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości – tj. do około 29,59 kg.
 

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych lub posiłków jest wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020 – nie można jednorazowo odebrać całego zestawu.


UWAGA:
za wydawane paczki żywnościowe lub posiłki nie pobiera się żadnych opłat!!!

 

Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

- programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),

- inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.
 

UWAGA: w warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub placówce PKPS.

 

* Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058).
 

Jak można wykorzystać te produkty?
 

Dobre podpowiedzi (proste przepisy) potrawa i dań, w których można wykorzystać produkty z paczki określone w powyższym zestawie, można znaleźć w poniższej broszurze:


PACZKA ŻYWNOŚCI I MOŻLIWOŚCI

 


Punkty dystrybucji w Podprogramie 2020:

Magazyn, punkt wydawania żywności ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl prowadzi dystrybucję w formie paczek dla mieszkańców:

Miasta Przemyśla, Gminy Orły, Gminy Fredropol, Gminy  Krasiczyn, Gminy Dynów, Gminy Żurawica.

Magazyn, punkt wydawania żywności ul. Pruchnicka 5, 37-500 Jarosław prowadzi dystrybucję w Podprogramie 2020 w formie paczek dla mieszkańców:
 

Miasta Jarosławia, Miasta i Gminy Sieniawa, Gminy Jarosław, Gminy Pawłosiów, Gminy Adamówka, Gminy Laszki, Gminy Roźwienica, Gminy Rokietnica, Gminy Chłopice, Gminy Wiązownica, Gminy Radymno, Gminy Pruchnik.
 

Organizacje pozarządowe prowadzące dystrybucję w formie paczek:
 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Huta Brzuska 150, 37-740 Bircza.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Stara Bircza, ul. Rynek 8/1, 37-740 Bircza.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Leszczawa Górna 18, 37-740 Bircza.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Brzeźawa 35, 37-751 Żohatyn.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Kuźmina, 37-740 Bircza.
 

Ponadto dystrybucję w Podprogramie 2020 w formie paczek prowadzą samodzielnie Ośrodki Pomocy Społecznej:

GOPS Horyniec Zdrój ul. Jana Sobieskiego 2B, 37-620 Horyniec Zdrój.

GOPS Wielkie Oczy ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy.

GOPS Stary Dzików ul. gen. Tadeusza Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików.

GOPS Lubaczów ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

MOPS Lubaczów ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów.

MOPS Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno.

 

Dystrybucję w Podprogramie 2020 w formie posiłków prowadzą:

Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium” Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl.

Schronisko Dla Bezdomnych w Jarosławiu, ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław.

Schronisko Dla Kobiet im. Brata Alberta, ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław.

Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata  Alberta w Przemyślu, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 12, 37-700 Przemyśl.

Caritas Dom Matki I Dziecka Archidiecezji Przemyskiej, ul. Prądzyńskiego 8, 37-700 Przemyśl.

Parafia Rzymsko Katolicka p.w.NMP Nieustającej Pomocy ul. Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl.