Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) w Podprogramie 2021 w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Podprogram 2021 Plus

Czas realizacji: luty 2023 – sierpień 2023 r.

 

Podsumowanie Podprogramu 2021 PLUS

 

W Podprogramie 2021 PLUS ZO Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu

rozdysponował wśród osób potrzebujących 318,2264 ton żywności w postaci gotowych

artykułów spożywczych artykułów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym.

 

Ogółem wydano 54, 671 tys. paczek żywnościowych i 42,078 tys. posiłków.

Z pomocy żywnościowej PKPS skorzystało 29,875 osób, w tym: 6232 dzieci do 15 roku

życia, 2963 seniorów w wieku 65 lat lub więcej, 196 osób bezdomnych, 4731 osób

niepełnosprawnych, 4047 uchodźców z Ukrainy.

Dla obiorców pomocy żywnościowej zorganizowaliśmy w Podprogramie 2021 PLUS

89 działań towarzyszących /warsztatów mających na celu aktywizację i włączenie społeczne

uczestników Programu.

W warsztatach udział wzięło 565 kobiet, 374 mężczyzn

 

 

Działania towarzyszące:

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

 

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 220%): zgodnie z wytycznymi IZ wynosi:

 

1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Z dniem 15 maja 2023 r. uległo zmianie kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy żywnościowej z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, które wynosi:

 

1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w POPŻ 2014-2020/Podprogram 2021 Plus odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom uprawnionym skierowania do otrzymania pomocy.

 

Zestaw na Podprogram 2021 Plus obejmuje artykuły spożywcze:

 

1) powidła śliwkowe - 0,3 kg,

2) makaron jajeczny świderki - 2 kg,

3) mleko UHT-2 l,

4) szynka wieprzowa mielona - 0,9 kg,

5) cukier biały - 2 kg,

6) olej rzepakowy - 2 l

 

Zestaw minimum kilku (tj. co najmniej trzech) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych, wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu ustalonego przez IZ dla całego Podprogramu 2021 Plus.

W ramach POPŻ 2014-2020/Podprogram 2021 Plus przeprowadzone zostaną działania towarzyszące, z których skorzystają osoby zakwalifikowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej do otrzymania pomocy żywnościowej (oprócz osób, które korzystają z działań finansowanych z EFS).

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

 

W związku z kryzysem uchodźczym związanym z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, od 24 lutego 2022 r. dopuszczalne jest kwalifikowanie do pomocy żywnościowej obywateli Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Działania towarzyszące

 

Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych;
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania;
  • programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenie gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych);
  • inne działania w formie indywidualnej lub grupowej mające na celu aktywację i włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej FEAD;

 

Wyżej wymienione działania mają na celu:

 

  • włączanie osób doświadczonych deprywacją materialną w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:
  • zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzającej do wyjścia z ubóstwa,
  • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji życiowej (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne),
  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym, wsparcie psychologiczne).

 

Punkty dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus

 

Magazyn, punkt wydawania żywności ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl prowadzi dystrybucję w formie paczek dla mieszkańców:

 

Miasta Przemyśla

Gminy Orły

Gminy Fredropol

Gminy Krasiczyn

Gminy Dynów

Gminy Żurawica

 

Magazyn, punkt wydawania żywności ul. Pruchnicka 5, 37-500 Jarosław prowadzi dystrybucję w Podprogramie 2021 Plus w formie paczek dla mieszkańców:

 

Miasta Jarosławia

Miasta i Gminy Sieniawa

Gminy Jarosław

Gminy Pawłosiów

Gminy Adamówka

Gminy Laszki

Gminy Roźwienica

Gminy Rokietnica

Gminy Chłopice

Gminy Wiązownica

Gminy Radymno

Gminy Pruchnik

 

Organizacje pozarządowe prowadzące dystrybucję w formie paczek:

 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Huta Brzuska 150, 37-740 Bircza

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Stara Bircza, ul. Rynek 8/1, 37-740 Bircza

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Leszczawa Górna 18, 37-740 Bircza

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Brzeżawa 35, 37-751 Żohatyń

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Kuźmina, 37-740 Bircza

 

Ponadto dystrybucję w Podprogramie 2021 Plus w formie paczek prowadzą samodzielnie Ośrodki Pomocy Społecznej:

 

GOPS Horyniec Zdrój ul. Jana Sobieskiego 2B, 37-620 Horyniec Zdrój

GOPS Wielkie Oczy ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

GOPS Lubaczów ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

MOPS Lubaczów ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów

MOPS Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

 

Dystrybucję w Podprogramie 2021 Plus w formie posiłków prowadzą:

 

Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium” Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl

Schronisko Dla Bezdomnych w Jarosławiu, ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław

Schronisko Dla Kobiet im. Brata Alberta, ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław

Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Przemyślu, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 12, 37-700 Przemyśl

Caritas Dom Matki I Dziecka Archidiecezji Przemyskiej, ul. Prądzyńskiego 8, 37-700 Przemyśl

Parafia Rzymsko Katolicka p.w.NMP Nieustającej Pomocy ul. Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl