Projekt Nie jesteście Sami! Jesteśmy z Wami!

 

Okres realizacji: od 01.01.2022 do 31.12.2023 r.

Dofinansowanie z UE: 653 150,62 PLN

Nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0026/21

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego połączonego z doradztwem i instruktażem obsługi dla 120 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mieszkańców miasta Przemyśl i powiatu przemyskiego (70 kobiet i 50 mężczyzn), którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego poprzez wykorzystanie odpowiedniego sprzętu oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności opieki nad osobami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu u 90 (50 kobiet i 40 mężczyzn) opiekunów faktycznych do 31.12.2023 r.

 

Grupą docelową projektu jest 120 osób (70 kobiet i 50 mężczyzn) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego wg Skali Barthel, oraz 90 osób (50 kobiet i 40 mężczyzn) opiekunów faktycznych pełniących funkcje opiekuńcze wobec osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie dla osób zamieszkałych w mieście Przemyśl i na terenie powiatu przemyskiego w woj. podkarpackim w rozumieniu przepisów KC.

 

Główne zadania to:

1. Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego połączonego z doradztwem i instruktażem obsługi.

2. Szkolenia i warsztaty indywidualne z zakresu opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

Główne rezultaty to:

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu 185 sztuk.

2. Liczba osób u których nastąpił wzrost wiedzy z zakresu opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 72 osoby.

3. Liczba osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których komfort życia poprawił się w wyniku objęcia usługą zdrowotną - 90 osób.